skip to Main Content

HJÆLP!
Jeg har anmeldt en skade, men forsikringsselskabet vil ikke anerkende skaden, jeg føler at forsikringsselskabet snyder mig. Hvad gør jeg og har forsikringsselskabet ret?

Ring til forsikringseksperten og bestil en skadeundersøgelse, så får du svar på, om du er blevet behandlet rigtig eller forkert af dit forsikringsselskab. Forsikringseksperten kigger på huset og hele din sag igennem, for måske har du ret. Når eksperten har undersøgt skaderne, har du svaret på om forsikringsselskabet snyder dig og hvordan din sag kan vindes, samt hvad du har krav på i erstatning af dit forsikringsselskab.

I skadesager der omhandler ejerskifteforsikringer og husforsikringer er kampen næsten umulig, hvis et forsikringsselskab i første omgang har afvist en skade. Forsikringsselskabet hjælper dig ikke, de forholder sig til lovgivningen, der giver dem ret til, at lægge alt bevisførelse på din side. Derfor er man tvunget til som kunde, både at sætte sig ind i forsikringsvilkår og sammenholde det med de byggetekniske regler på området. Du har som kunde i et forsikringsselskab altid mulighed for at klage over forsikringsselskabets afgørelse, hvis du ikke er enig, dette gøres til Ankenævnet for Forsikring. Ankenævnets behandlingstid varierer meget og for tiden er den ca. 10 måneder og de behandler samlet over 2000 klagesager om året. På Ankenævnet for Forsikrings hjemmeside, kan man i dag læse 8.149 klagesager, som er anlagt mod forsikringsselskaberne på henholdsvis ejerskifteforsikring og husforsikring. 911 klagesager er principielle og i 6.117 klagesager taber kunderne kampen til forsikringsselskabet. Som kunde i et forsikringsselskab er du derfor tvunget til, at sætte dig ind i disse klagesager, ellers taber du kampen mod forsikringsselskabet på forhånd. De typiske skader, hvor kunder skal bevise skaderne opfylder skadesbegrebet på ejerskifteforsikring og husforsikring, er fugtskader som giver skimmelsvamp, defekte kloakker og afløb, sætningsrevner i facaden, forkert udført fundering, konstruktionsfejl i tagkonstruktionen og ulovlige EL eller VVS installationer i huset.

    Back To Top